" והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה", יחזקאל, (מז, יב)

רפואה טבעית1

"יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך", היפוקרטס

רפואה טבעית2

רפואה טבעית3

"העיניים משקפות את מצבו של הגוף", היפוקרטס

רפואה טבעית4

"קודם המילה, אח"כ הצמח ובסוף הסכין", היפוקרטס

רפואה טבעית5


הרצאתו של ד"ר בריאן קלמנט על בשר ומוצרי חלב

לרדת בגדול עם Raw Food

חן חיים נחמיאס, נטורופת והרבליסט קליני, בתכנית הבוקר של נעמה